Matrícula tancada

Màster en
Direcció Avançada de Plantes Industrials

2a Edició

Requisits d'Admissió

– Titulació universitària.
– Un mínim de tres anys d’experiència en qualsevol responsabilitat d’operacions al sector industrial.
– Es valorarà l’enginyeria, especialment Industrial i Organització.

Nota: Els alumnes que no tinguin títol universitari rebran, amb les mateixes condicions, un certificat d’assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Inscripció

Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web de la Fundació UdG.

Preinscripció: a partir del 2 de juny i fins a un mes abans de l'inici del curs.
En un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 1.900 € que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

Matrícula

Per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
- Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

Matrícula tancada
eventis