Matrícula tancada

Màster en
Direcció Avançada de Plantes Industrials

2a Edició

Programa

Estratègia operacional, Supply Chain Management (SCM) i finances

Finances per a enginyers
Finances bàsiques per a enginyers (estats financers, inversions / càlcul ROI), sistemes d’assignació de costos: Direct, Full, ABC, Lean i Agile.
Supply Chain Management (SCM) i estrategia operacional
Estratègies E2E, tipus de SCM, la Value Chain del futur. Sourcing vs purchasing. Demand planning, cicle S&OP i IBP. Reptes dels SCM Manager. Simulació “Beer Game”.
Desplegament d’estratègies i indicadors
Desplegament Hoshin Kanri. Ús d’OKR i KPI i integració en planta SQCDP. Simulació amb l’eina INCO-I.
Innovació als sistemes industrials
Definició de reptes, procés d’idear, prova de concepte, validació de resultats i escalat.
Fresh Connections Business Game
Simulador empresarial centrat en l’àrea de la SCM

Lean Manufacturing

Lean Manufacturing
Introducció al pensament Lean (Pull, Valor, Fluxe). Aplicació de JIT & Jidoka a plantes productives de demanda regular. Equilibrat de fluxe en seqüències lineals.
Metodologies per a l’aplicació de millora continua
Introducció a les metodologies A3 Kaizen i Toyota Kata per a la implementació de sistemes de millora contínua a l’empresa. Preparació per l’exàmen Lean Manufacturing Certificate®.
Value Stream Map (VSM)
Anàlisi de processos i equilibrat de fluxes amb mapa de valor (Value Stream Map). Simulacions i workshops presencials

 

Nous lideratges

Desenvolupament d’habilitats i competències directives
Millora de competències directives per a entorns d’alta implicació. Workshops presencials.

 

Nous sistemes organitzatius d'alta implicació

Lideratge i equips
L’impacte del Lideratge Omega en una organització. Creació i gestió d’equips d’alta implicació. Roadmap d’implementació.
Cultura i estructures organitzatives per a organitzacions d’alta implicació
Cultura centrada en les persones, estructures organitzatives no piramidals i sense estatus. Roadmap de transformació.

 

Quick Response Manufacturing

Preparació Silver QRM Certificate® del QRM Institute
Estratègies d’enfocament al temps i no al cost. Anàlisi camí crític MCT.
Preparació Silver QRM Certificate® del QRM Institute II
Aplicació de Dinàmica de sistemes (teoria de cues). Aplicació transversal del QRM.
Preparació Silver QRM Certificate® del QRM Institute III
Preparació exàmen QRM Silver Certificate®. Simulacions i workshops presencials.

 

Gestió de la qualitat

Gestió de la qualitat
Gestió de la qualitat total i del risc. Veu del client i QFD. Core tools (APQP, AMFE, MSA, anàlisi de capacitat procés, Ppk/Cpk)
Six Sigma
Preparació: Six Sigma Yellow Belt Certificate® de Council for Six Sigma Certification (CSSC)

 

Tècniques, eines i metodologies per a la millora contínua

Eines bàsiques
Intensiu triple d’eines bàsiques per a la planta productiva (5S, TPM, SMED). Simulacions i workshops presencials.
Training Within Industry (TWI)
Preparació pel Training Within Industry Certificate® de TWI Institute.

 

Gestió de projectes amb Agile

Metodologia Agile per a la gestió de projectes I
Agile Manifesto. Estructures Agile per a la creació de nous productes. Sistema Kanban Board. Software Kanban. Workshops presencials.
Metodologia Agile per a la gestió de projectes II
Aplicació del sistema Scrum en entornos d’I+D empresa industrial. Workshops presencials.

 

Gestió de projectes. Preparació per al TFM

 

Treball Final de Màster

 

Descarrega PDF

eventis